قسمت های مختلف بیمارستان


مقالات و نوشتارها

گاستروانتریت | التهاب معدی روده ای چیست؟

 

التهاب روده کوچک و دیواره موکوسی معده را گاستروانتریت می گویند و این التهاب روده کوچک را گرفتار می نماید. ای بیماری میتواند باکتریال و یا ویرال باشد و تظاهرات مشابهی داشته باشد و البته خود محدود شونده هست. دیسانتری و گاستروانتریت را بعضی از متخصصین از هم جدا می کنند . با این وجود دیسانتری روده بزرگ را گرفتار می نماید.

 


آخرین مطالب وبسایت

   گاستروانتریت | التهاب معدی روده ای چیست؟


   علائم مهم در کم کاری و پرکاری تیروئید


   بیماری اپی گلوتیت | اپی گلوتیت حاد| اپی


   تنوع در مرگ و میر دیرین دیرین آوای سلامعلائم مهم در کم کاری و پرکاری تیروئید

علائم مهم در کم کاری و پرکاری تیروئید را بهتر بشناسیددر ویدیوی زیر با کم کاری و پرکاری تیروئید بیشتر آشنا می شوید.