close
دانلود آهنگ جدید
بیمارستان ابوعلی سینا

 

 

بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا

 

این وبسایت در حال باز طراحی است

لطفا تا طراحی کامل وبسایت صبور باشید

 

بیمارستان آموزشی-پژوهشی و پیوند اعضا ابوعلی سینا واقع در شهر شیراز، شهرک صدرا یکی از بروزترین بیمارستان ها در زمینه پیوند (بخصوص پیوند کبد) است.

این مرکز خیریه شامل بیمارستان سرطان جنوب کشور، مرکز دیالیز و دانشگاه ابوعلی سیناست.

تمام زیر مجموعه ها در زمینی به مساحت چند ده هکتار توسط خیرین با سابقه و خوش نیت ایجاد شده اند.