قسمت های مختلف بیمارستان


مقالات و نوشتارها

درباره پیوند کبد چه می دانید

پیوند کبد (شرایط بیمار تا هزینه آن)

کبد یکی از مهمترین عضو های بدن که اگر از کار بیوفتد جایگزینی ندارد و باید سریعا پیوند صورت بگیرد کبد می باشد . بیمارانی که نیاز به کبد دارند باید خیلی منتظر بمانند و شانس بیاورند تا یک کبد پیوندی برایشان پیدا شود. زیرا اکثرا کسانی که دچار مرگ مغزی می شوند کبدشان را اهدا می کنند. جراحی که برای برداشتن کبد بیمار و جایگزین کردن آن با کبد سالم یک اهداکننده مرگ مغزی است را پیوند کبد یا به انگلیسی Liver Transplantation گویند .درعمل‌ پیوند کبد ٬ از کبد اهداکنندگان ...

آخرین مطالب وبسایت

   درباره پیوند کبد چه می دانید


   آنژیوم عنکبوتی (Spider angiomas) در سیرو


   شواهد جدید دال بر نقش LPC-DHA در تکوین ج


   تنبلی چشم خطرات ابتلا به آن!!!آنژیوم عنکبوتی (Spider angiomas) در سیروز

آنژیوم عنکبوتی

فرمی از اتساع مویرگ های سطحی و شاخه های انتهایی سیاهرگ های پوستی که به صورت نقاط قرمز رنگ خود را نشان می دهند و به اندازه نوک سنجاق می باشند. در مرکز دیده می شوند. افزایش مقدار هرمون استروژن در آنژیوم های عنکبوتی موثر است. سیروز کبدی و افزایش استروژن با آن همراه خواهند بود

درمان سیروز کبد:

با درمان سیروز، کبد آسیب دیده ترمیم نمی شود ولی پیشرفت بیماری متوقف خواهد شد و عوارض بیماری کاهش خواهد یافت.  البته روش های درمان بسته به عوارض ایجاد شده ...