دکتر سید علی ملک حسینی

پدر پیوند کبد ایران

خدمات بیمارستان

بیمارستان ابوعلی سینا علاوه بر فعالیت در زمینه پیوند اعضا در سایر زمینه های پزشکی مانند نفرولوژی،زنان و زایمان و ...نیز فعالیت می کند

تور مجازی بیمارستان ابوعلی سینا چیست؟

با کلیک بر لینک زیر می توانید یک سفر مجازی در بیمارستان داشته باشید

تور مجازی

از چه طریقی به این بیمارستان خیریه کمک مالی کنیم؟

برای کمک مالی به مرکز خیریه آموزشی، پژوهشی و پیوند اعضا ابوعلی سینا بهتر است به بانک صادرات موجود در مرکز رفته و از همانجا عملیات پرداخت را انجام دهید

از چه طریقی می توانیم با بیمارستان ابوعلی سینا در ارتباط باشیم؟

با شماره گیری تلفن گویای زیر می توانید با بخش های مختلف بیمارستان در ارتباط باشید

07133440000

آیا امکان استخدام در بیمارستان وجود دارد؟

مرکز خیریه آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی سینا در حال حاضر هیچ گونه آگهی استخدامی ندارد.

پر کردن فرم های همکاری به منزله ی استخدام نیست

*

اسامی پزشکان بیمارستان

پزشکان بیمارستان ابوعلی سینا را در لینک زیر مشاهده نمایید

اطلاعات بیشتر


ساعات کار متخصصان

بیمارستان به صورت شبانه روزی باز است


ساعات کار درمانگاه

ساعات کار در درمانگاه ابوعلی سینا را در لینک زیر مشاهده کنید

اطلاعات بیشتر

..

بخش پیوند بیمارستان

...

بخش نفرولوژی بیمارستان

.

ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان ابوعلی سینا

درباره ابوعلی سینا

شرح برخی فعالیت ها در بیمارستان ابوعلی سینا

700

تعداد پرستاران

240

تعداد پزشکان

50

تعداد اتاق

1300

تعداد کل پرسنل
EnglishIran