عنوان واحد: اتوماسیون سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)

معرفی واحد:

سیستم اطلاعات بیمارستانی و یا سیستم اطلاعات سلامت(در معنای گسترده تر HIS) را سیستم اطلاعاتی بهداشتی هم می گویند که بر اساس استانداردهای معتبر پزشکی و بیمه ای کشور باشد. واقعیت آن است که امروزه یک بیمارستان قادر نیست همچنان به صورت سنتی روند مراجعات بیماران بستری و سرپایی بیمار را انجام دهد. با استفاده از این برنامه مدت زمان پذیرش، ترخیص، انتقال بیمار، دریافت جواب ها و غیره به صورت چشمگیری کاهش می یابد. ضمن اینکه با استفاده از این سیستم، بیمارستان قادر خواهد بود تا خدمات را به صورت مطلوب تری ارائه دهد که این مهم باعث رضایت مندی مراجعه کنندگان خواهد بود. با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در حوزه درمانی، استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستان ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. عواملی چون تسریع در امور مالی و اداری بیماران، کاهش خطا در محاسبات مالی و کسورات بیمه ای، یکپارچه سازی پرونده بیماران، تهیه گزارشات مختلف مدیریتی، مالی و بیمه ای، ایجاد بانک اطلاعاتی مطمئن و الکترونیک از جمله مزایای سیستم HIS به شمار می آید.

خدمات واحد:

تعریف کاربران و اعمال دسترسی های مورد نیاز کلیه کاربران، آموزش کلیه کاربران سیستم ها شامل پزشکان و پرسنل، مدیریت کاربران غیرفعال شده و اطلاعات مربوط به پزشکان، بررسی خطاهای اعلام شده توسط کاربران، تحلیل اولیه و انتقال به تیم پشتیبان HIS، تنظیمات اولیه مرتبط با گزارشات HIS روی پرینترها،ارجاع گزارش های مورد نیاز واحدها به تیم پشتیبان HIS، نظارت بر تهیه گزارش های HIS، انتقال و پیگیری درخواست ها و نیازمندی های کاربران HIS از تیم پشتیبان HIS، نظارت بر فعالیت های شرکت پیمانکار در زمان سرویس های دوره ای، بررسی و پیگیری خطاهای مربوط به سامانه سپاس، تهیه فایل پشتیبان (Backup data) از نرم افزار، همکاری با مدیریت بیمارستان جهت بهتر شدن شرایط کاربری نرم افزار، آموزش و بررسی دستورات جدید (سامانه رز، ارجاع الکترونیک و غیره) دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع.