عنوان واحد: امور حقوقی

معرفی واحد:

واحد حقوقی مرکز پیوند اعضا در راستای جلوگیری از مسائل و مشکلات حقوقی و تنظیم روابط با اشخاص خارج از بیمارستان در زمینه های حقوقی و همچنین کاهش حجم دعاوی در مراجع قضایی و غیرقضایی و در نهایت کمک به برنامه های مرکز فعالیت می کند.

خدمات واحد:

پیگیری کلیه دعاوی حقوقی له یا علیه مرکز پیوند اعضا، ارائه مشاوره حقوقی به همکاران بخش های مختلف بیمارستان در زمینه های مرتبط، نظارت و تأیید قراردادها.

تعداد پرسنل:

1 نفر

چشم انداز آتی واحد:

کمک به رشد و تعالی مرکز پیوند اعضا در زمینه های مختلف خصوصاً حقوقی

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

رعایت حقوق شهروندی، حفظ احترام متقابل. همچنین به همکاران گرامی توصیه میشود که تمام توان خویش را در راستای بیمار محوری به کار گیرند.