اولویت های پژهشی

  • سلول درمانی (هپاتوسیت، سلول بتا، کراتینوسیت، سلولهای بنیادی) در جهت درمان بیماران کبدی و گوارشی، دیابت، سوختگی، استخوان و مفاصل
  • استفاده از طب بازساختی و مهندسی بافت به منظور تولید بافت کبد و پوست و پانکراس و…
  • مطالعه وتحقیق درجنبه های گوناگون پاتولوژی، میکروب شناسی، بالینی، ایمونولوژی و ژنتیک مولکولی با اولویت حل مشکلات بیماران پیوندی
  • ایمونوتراپی در درمان بیماران پیوندی و ایجادTolerance