عنوان واحد:ایمنی و بهداشت (HSE)

معرفی واحد:

واحد ایمنی و بهداشت بیمارستان ابوعلی سینا متشکل از دو واحد مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد که با به کارگیری متخصصین با تجربه سعی در ایجاد محیطی امن برای بیماران، همراهان و کارکنان در بیمارستان دارد. هدف واحد ایمنی و بهداشت، سلامت و ایمنی افراد به صورت مستقیم و ایمنی و سلامت محیط زیست به صورت غیرمستقیم می باشد.

خدمات واحد:

نظارت، پیگیری و اجرای امور مرتبط با ایمنی و بهداشت در بیمارستان شامل شست و شوی صحیح محیط و ابزار و ضدعفونی آنها در بیمارستان، مدیریت غذایی بیمارستان، بهداشت پرتوها، سلامت کارکنان، معاینات دوره ای، وسایل حفاظت فردی، عوامل زیان آور محیط کار (بیولوژیک، شیمیایی، فیزیکی، ارگونومی و غیره) از جمله فعالیت های این واحد می باشد.

تعداد پرسنل:

2 نفر

چشم انداز آتی واحد:

پیشرفت در زمینه خدمات رسانی هر چه بهتر.

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

رعایت اصول بهداشتی در بیمارستان مانند شست و شو و ضدعفونی دست ها و محیط و ابزار می تواند به سلامت مریض شما بسیار کمک کند. در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی و یا مشاهده هر گونه مشکلات بهداشتی به این واحد مراجعه فرمایید.