شرح خدمات:

آماده کردن گلبول های قرمز برای بیماران

تهیه فراورده های درخواستی (پلاکت و FFP و کرایو) برای بیماران

اتجام تست دایرکت کومبز و ایندایرکت کومبوز

انجام تست گروه خونی به صورت اسلایدی و سل تایپ