عنوان بخش: آنکولوژی

 

معرفی بخش و تعداد تخت:

بخش آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان ابوعلی سینا در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد.

خدمات بخش:

بخش آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان ابوعلی سینا  تمامی امکانات جهت بهبود وضعیت بیمار و رفاه حال همراهانش را دارد. بخشی در محیطی بسیار آرام و تمیز. 

این بخش از اساتید با تجربه دانشگاه استفاده می کند.

پزشکان بخش:

این بخش توسط پزشکان  متخصص هماتولوژی و آنکولوژی به نام های دکتر سید سعید کسائی و دکتر مهناز لطفی راند می شود.

تجهیزات بخش:

دستگاه هود-مانیتور-ساکشن دیواری- گیج اکسیژن دیواری-تخت همراه-یخچال و کمد دیواری (امکانات رفاهی بخش)

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

رعایت بهداشت فردی-رعایت قوانین بخش-داشتن فقط یک همراه-تا جایی که امکان دارد ملاقات ممنوع بودن بخش