بخش آنکولوژی

عنوان بخش: آنکولوژی

 

معرفی بخش و تعداد تخت:

بخش آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان ابوعلی سینا در تاریخ 22/04/1398 و در طبقه هفتم بیمارستان بازگشایی شد و در حال حاضر 6 تخت دارد.

خدمات بخش:

بخش آنکولوژی و هماتولوژی بیمارستان ابوعلی سینا  تمامی امکانات جهت بهبود وضعیت بیمار و رفاه حال همراهانش را دارد. بخشی در محیطی بسیار آرام. تمیز و جذاب و با منظره ای بسیار عالی

این بخش از اساتید با تجربه دانشگاه استفاده می کند.

تعداد پزشکان و معرفی اجمالی هر پزشک- تعداد پرسنل بخش:

این بخش دارای دو پزشک  متخصص هماتولوژی و آنکولوژی است که دکتر سید سعید کسائی و دکتر مهناز لطفی راند می کنند.

تعداد پرسنل پرستار بخش 8 نفر هستند.

تجهیزات بخش:

دستگاه هود-مانیتور-ساکشن دیواری- گیج اکسیژن دیواری-تخت همراه-یخچال و کمد دیواری (امکانات رفاهی بخش)

چشم انداز آتی بخش:

امید است با تلاش و کوشش و همکاری، بتواند بهترین بخش ، جهت رفاه بیمار و همراهان باشد. این بخش در نظر دارد تا علم و تجربه و تجهیزات را بروز کرده و بهبود بخشد.

 

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

رعایت بهداشت فردی-رعایت قوانین بخش-داشتن فقط یک همراه-تا جایی که امکان دارد ملاقات ممنوع بودن بخش