نام بخش: داخلی عمومی

معرفی بخش:

بخش داخلی عمومی واقع در زیرزمین، دارای 12 تخت می باشد که بیماران بخش همگی دارای مشکلات داخلی اعم از خونریزی گوارش و غیره هستند.

خدمات بخش:

بیماران داخلی عمومی که در اورژانس بستری می شوند؛ بر اساس نظر پزشک مربوطه به بخش داخلی منتقل می شوند و در طی مدت بستری بودنشان تمام خدمات مورد نیاز اعم از عکس برداری، سونوگرافی، دیالیز، اندوسکوپی، آنژیوگرافی و غیره برای ایشان انجام میشود.

پزشکان/پرسنل بخش:

بخش داخلی عمومی توسط اساتید متخصص داخلی به نام های خانم دکتر صدیقه جعفریان و خانم دکتر خاطره میرزادجهرمی راند می شوند.

بخش دارای 18 پرستار و 5 کمک بهیار می باشد.

تجهیزات بخش:

بخش داخلی عمومی مجهز به سرنگ پمپ، مانیتور دیواری، ساکشن دیواری، گیج اکسیژن و کپسول اکسیژن می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

مراقبت از بیمار در خصوص بیماری و برنامه خود مراقبتی در منزل و آموزش آن به بیمار و همراه آن بر پایه حفظ ایمنی بیمار.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

با توجه به شرایط خاص تعدادی از بیماران که زیر دستگاه هستند نیازی به حضور همراه بر بالین آنها نمی باشد. سایر بیماران تنها یک همراه در طول روز می توانند داشته باشند. جهت اطلاع از حال بیمار خود می توانید با بخش تماس بگیرید.