بخش داخلی گوارش

نام بخش: داخلی گوارش

معرفی بخش:

بخش داخلی گوارش دارای 18 تخت فعال بوده و بیماران با مشکل خونریزی گوارش و سیروز کبدی در این بخش بستری می شوند.

خدمات بخش:

ارائه مراقبتهای قبل از پیوند کبد و انجام تمامی مشاوره ها و اقدامات مورد نیاز شامل مشاوره قلب و اکو، ریه، کلیه، عفونی، اسکن هسته ای قلب، نورو، اندوسکوپی، کلونوسکوپی، روان شناسی، کشیدن مایع از شکم بیمار آسیت و کارگذاری پیگتل و نموکت.

پزشکان/پرسنل بخش:

بخش داخلی گوارش هر ده روز توسط یکی از اساتید گوارش اعم از خانم دکتر قاسمی، آقای دکتر اشراقیان و آقای دکتر فریدونی راند می شود. ریاست بخش بر عهده آقای دکتر رامین نیکنام می باشد و لازم به ذکر است که پزشک عمومی به صورت 24 ساعته در بخش حضور دارد.

بخش دارای 28 پرسنل شامل 22 پرستار می باشد.

تجهیزات بخش:

بخش داخلی گوارش مجهز به سرنگ پمپ، ساکشن، مانیتور دیواری و پورتابل و دستگاه گلوکومتر می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

فراهم کردن دستگاه ونتیلاتور برای بخش.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

رعایت نکات بهداشتی در خصوص بیماران ایزوله الزامی است. هر بیمار فقط یک همراه می تواند داشته باشد. در محیط بیمارستان رعایت بهداشت فردی بسیار مهم است.