بخش سونوگرافی

پذیرش سونوگرافی: 07133441024

بخش سونوگرافی بیمارستان در طبقه همکف قرار دارد.

در دو شیفت صبح و عصر فعال میباشد و شب ها نیز به صورت آنکال جهت بیماران اورژانسی آماده خدمت میباشد.

تمام سونوگرافی های معمولی و داپلر رنگی برای بیماران بستری و سرپایی در این مرکز انجام میشود.

نمونه برداری ها و آزمون های اینترونشنال با دستگاه سونوگرافی مستقر در بخش آنژیوگرافی انجام می شود.

اساس کار سونوگرافی استفاده از امواج صوتی با فرکانس بالا می باشد.بوسیله ی دستگاهی به نام پروپ که روی بدن بیمار قرار میگیرد امواج فرستاده می شود. مقداری از این امواج پس از برخورد به ارگان های داخلی بدن منعکس و دوباره توسط پروب پژواک حاصل به جریان الکتریکی تبدیل میگردد. این سیگنال ها سپس توسط کامپیوتر پردازش شده و تصاویر سونوگرافی تشکیل میشود.

 لیست پروسیجرهای بخش سونوگرافی :

 • کالر داپلر پورت و وریدی طحال
 • شکم و لگن
 • KUB
 • تیروئید
 • انواع سونوگرافی های بارداری
 • شانه و زانو
 • نسج نرم
 • کالر داپلر های وریدی و شریانی اندام های تحتانی و فوقانی
 • کالر داپلر گردن

فهرست پرسیجر های سونوگرافی که نیاز به آمادگی دارند:

 • کالر داپلر پورت و وریدی طحال
 • شکم و لگن
 • KUB

سوالات متداول:

1-ایا سونوگرافی برای بدن ضرر دارد؟

به دلیل استفاده از امواج صوتی محققان جهت اسفاده از سونوگرافی در محدوده ی تشخیصی خطر خاصی را گزارش نکرده اند.اگرچه به طور مثال در سونوگرافی سه بعدی جنین به دلیل استفاده زیاد از امواج صوتی توصیه شده در موارد ضروری انجام پذیرد.

2-جهت انجام سونوگرافی چه امادگی هایی از قبل نیاز است؟

 جهت انجام سونوگرافی شکم و لگن غذای نفاخ و چرب مصرف نشود در برخی موارد ناشتا بودن ضروری است.و قبل از انجام سونوگرافی لگن معمولا از بیمار خواسته میشود مقدار فراوانی اب بنوشد تا مثانه پر شود.

در صورتی که نیاز به امادگی باشد توسط پرسنل پذیرش بصورت شفاهی و کتبی به شما اطلاع داد ه مشود.