بخش سی تی اسکن

پذیرش سی تی اسکن: 07133441046

سی تی اسکن(CT Scan) مخفف عبارت Computed Tomography Scan می باشد که بعد از رادیوگرافی ساده ، برای بررسی سیستم حرکتی بدن انسان به خصوص استخوان ها بیشترین کاربرد را دارد.

در CT Scan  باریکه ای از اشعه X به اندام بیمار تابانده می شود و پس از عبور از تمامی بافت هایی که در مسیر آن قرار داردتوسط آشکارساز حساسی دریافت می شود. این فرایند هزاران بار تکرار میشود و سیگنال حاصل از آشکارساز برای پردازش و تولید تصویر مقطعی از بدن به کامپیوتر ارسال می شود.

در این بیمارستان CT Scan Toshiba 160 Sliceدر طبقه همکف برای انجام تمامی آزمون های با کنتراست و بدون کنتراست به صورت ساده و اختصاصی مستقر شده است.

خدماتی که در بخش CT Scan بیمارستان پیوند اعضاء انجام می شود در حال حاضر شامل موارد زیر می باشد:

 • Brain
 • Sinus
 • Orbit
 • Spine
 • Thorax
 • Abdomen
 • Pelvic
 • Upper & Lower Extremity
 • همچنین CT Scan های اختصاصی با تزریق ماده کنتراست برای تمام اندام های بدن وCT Angiographyو … انجام میگیرد.

مزایای سی تی اسکن:

 • بی درد؛ غیر تهاجمی و دقیق است.
 • سریع و ساده است و در موارد اورژانس صدمات داخلی و خونریزی هارا با سرعت کافی آشکار می سازد و به نجات بیماران کمک می کند.
 • حساسیت کمتری به حرکت بیمار برعکس ام آر آی دارد.
 • یک ابزار تصویر سازی با قیمت مناسب برای نشان دادن دامنه وسیعی از مشکلات بالینی است.
 • تصاویری از جزئیات انواع زیادی از بافت ها مانند ریه، استخوان و رگ های خونی را نشان می دهد.
 • هیچ پرتوافکنی بعد از آزمایش در بدن بیمار باقی نمی ماند.
 • اشعه مورد استفاده در سی تی اسکن معمولا عوارض جانبی کمی دارد.
 • تصاویر همزمان برای انجام بیوپسی و آسپیراسیون در قسمت های مختلف مانند ریه، شکم، لگن و استخوان فراهم می کند.

سوالات متداول

 1. آیا CT Scan برای بدن مضر است ؟

 قرار گرفتن در معرض تشعشعات اشعه Xممکن است خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. اما این خطر احتمالی را باید در برابر مزایای استفاده از آن به منظور تشخیص یا درمان بیماری ها بررسی کرد.

 1. آیا زنان باردار میتوانند CT Scanانجام دهند ؟

درصورتقرارگیریجنیندرمعرضاشعه،جنیندچارعارضهمیشودواهمیتاینموضوعدرسهماههاولبارداریبیشتراست. درموارداضطراریتصمیمگیریدرموردانجامسیتیاسکنبرعهدهیپزشکمعالجمیباشد.

 1. سی تی اسکن رنگی چیست و چگونه انجام می گردد؟

نحوه ی انجامسی تی اسکنرنگی مشابه انجام سی تی اسکن های معمولی است با این تفاوت که داروی حاوی ید به بیمار تزریق و سپس سی تی اسکن در فواصل زمانی مختلف انجام می شود  که به تشخیص بیشتر کمک میکند.به طور مثال پس از تزریق داروی کنتراست ، اندام های داخلی بدن مثل کبد و پانکراس و کلیه ها به خوبی قابل بررسی می باشد .