عنوان بخش: پیوند اعضاء

مسئول بخش: دکتر شمسایی فر

تلفن: 33441630-33441631

سوپر وایزر: خانم خسروی

سرپرستار: خانم زمانی

موقعیت مکانی: طبقه 6

 

معرفی بخش و تعداد تخت:

این بخش 33 تخت فعال دارد

خدمات بخش:

پذیرش بیماران پیوند کلیه از اتاق عمل- پذیرش بیماران پیوند کبد از ITU و PITU- پذیرش بیماران از اورژانس

 

تعداد پزشکان و معرفی اجمالی هر پزشک و تعداد پرسنل :

35 نفر پرسنل-5 کمک بهیار و 1 منشی

جراحان:دکتر شمسایی فر-دکتر کاظمی-دکتر اقلیمی-دکتر دهقانی-دکتر نیک پور

نفرولوژیست ها: دکتر روزبه-دکتر رئیس جلالی-دکتر تارا-دکتر رسایی-دکتر عزت زادگان-دکتر شفیعی-دکتر ترابی

متخصص گوارش:دکتر لنکرانی-دکتر تقوی-دکتر اجتهادی-دکتر فتاحی-دکتر نیکنام

تجهیزات بخش:

رسپیراتور- مانیتور-DC شوک-پالس اکسی متری پورتابل-پالس اکسی متری انگشتی-سرنگ پمپ و …

چشم انداز آتی بخش:

اتاق های یک تخته همراه با تخت تاشو- تعداد پرسنل بیشتر-اضافه شدن تجهیزات بیشتر-تعویض تخت های بخش-امکانات برای همراهان بیمار-تهیه داروهای اختصاصی پیوند در داروخانه ی بیمارستان

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

عدم مراجعه ی همراهان به بخش با توجه به ملاقات ممنوع بودن بخش پیوند اعضا