نام بخش: مراقبت های ویژه داخلی (ICU)

معرفی بخش:

بخش مراقبت های ویژه داخلی در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد و  دارای 8 تخت در اتاقهای مجزا می باشد. در این بخش از بیمارانی که نیاز به مراقبتهای خاص و اورژانسی دارند مراقبت می شود.

خدمات بخش:

در این بخش انواع مراقبتهای لازم بسته به شرایط بیمار ارائه می شود که می توان به همودیالیز، تنفس مصنوعی، مراقبتهای لازم قبل و بعد از پیوند، مانیتورینگ قلبی و عروقی، پایش وضعیت همودینامیک و انجام دارو درمانی اشاره نمود. همچنین در موارد خاص برونکوسکوپی، تست تنفس و پلوروسکوپی انجام می شود.

پزشکان/پرسنل بخش:

بخش مراقبت های ویژه داخلی توسط اساتید متخصص به نام های آقای دکتر طهمورث نیکنام، آقای دکتر فرح­وشی، آقای دکتر نموی، آقای دکتر پرند، آقای دکتر آگاه، خانم دکتر زارعی، خانم دکتر بدیع الزمان و خانم دکتر رسایی راند می شود.

همچنین بخش دارای 22 پرستارمی باشد.

تجهیزات بخش:

بخش مراقبت های ویژه داخلی مجهز به ونتیلاتور، دستگاه دیالیز و دستگاه CRRT می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

این بخش در تلاش است تا بتواند بهترین خدمات درمانی را به مراجعین خود ارائه دهد.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

رعایت نظم و مقررات بیمارستان و رعایت بهداشت جهت کنترل عفونت در حین ملاقات بیمار الزامی می باشد.