عنوان بخش: ITU2

معرفی بخش و تعداد تخت:

این بخش برای اولین بار در خاورمیانه در تاریخ 1/10/1387 در بیمارستان نمازی افتتاح گردید و در تاریخ 14/5/1396 با افتتاح بیمارستان ابوعلی سینا به این بیمارستان انتقال یافت و به دو بخش ITU1 و ITU2 تفکیک شده است. بخشITU2  دارای 12 تخت ICU  و یک تخت ایزوله می باشد.

خدمات بخش:

مزیت مهم ITU گراند راند توسط اساتید و جراحان مجرب پیوند اعضاء می باشد. عملهای پیوند شامل پیوند کبد-پیوند پانکراس- SPK-پیوند روده-پیوند کلیه-پیوند چند عضوی.

به علت حساسیت بیمار پیوندی، خدمات کلینیکی از جمله گرفتن XRay ، سونوگرافی-اکوگاردیو گرافی، گرفتن بیوپسی و کارگذاری دبل لومن در داخل خود بخش انجام می شود

در صورت داشتن مشکل کلیوی، همودیالیز و CRRT با کمک پرستاران با تجربه و متخصص انجام می شود.

جهت پایش عضو پیوندی، سونوگرافی و آزمایشات به صورت روزانه انجام می شوند.

در صورت نیاز بیمار به فیزیوتراپی و ویزیت روزانه توسط متخصص عفونی انجام خواهد شد.

حضور ICU Man مقیم ، داشتن پرستاران مجرب و آموزش دیده، جهت مراقبت از بیمار پیوندی از دیگر خدمات بخش است.

تجهیزات بخش:

تجهیزات این بخش شامل 12 عدد مانیتور علائم حیاتی مختص هر یونیت، مانیتور مرکزی، برانکارد مجهز به مانیتور، تخت سه تکه برقی، تشک مواج، دستگاه ونتیلاتور، دستگاه CRRT، دستگاه سرنگ پمپ، دستگاه همودیالیز، دستگاه اینفیوژن پمپ می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

تلاش برای دستیابی بیشتر به استانداردهای جهانی بخش ITU.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

به علت خطر عفونت، ملاقات فقط در روزها و ساعات مشخص انجام می شود.

اطلاعات وضعیتی بیمار فقط به وابستگان درجه اول  و به صورت حضوری گفته می شود و از دادن گزارش تلفنی معذوریم.