تاریخچه بیمارستان

بنیاد بزرگترین مجموعه بین‌المللی خیریه آموزشی پژوهشی درمانی ابوعلی سینا در جنوب کشور در شهر جدید صدرا واقع در20 کیلومتری غرب شهر شیراز که درسایه الطاف الهی و صرف هزینه‌های سنگین، با مشارکت مادی و معنوی جمع کثیری از خیرین نوع‌دوست نیکوکار و گروهی از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم اکنون شاهد دستاوردهای ماندگار عام المنفعه‌ای در گستره‌ای به وسعت یکصد هکتار زمین واگذاری شرکت عمران شهر صدرا به شرح زیر می‌باشد:

  • فاز اول: افتتاح و بهره برداری از مرکز همودیالیز 80 تختخوابی با زیربنای 5 هزار مترمربع و ظرفیت پذیرش روزانه 240 بیمار دیالیزی از سراسر استان و استان های همجوار که به همت آقای حاج رضا ابراهیمی خیر نیکوکار و کمک سایر خیرین و هیات امنا مرکز در سال 1386 به بهره برداری رسید.
  • فاز دوم:افتتاح و بهره‌برداری از ساختمان بیمارستان با زیربنای 80 هزار مترمربع و ظرفیت 700 تخت منحصراً با تامین صدها میلیارد تومان کمک خیرین بزرگوار که در فروردین 1396 به دست ریاست محترم جمهوری اسلامی آقای دکتر حسن روحانی به سرانجام رسید. 
  • فاز سوم:احداث ساختمان‌های الحاقی: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی بوعلی سینا، دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی، مسجد، سالن های ورزشی و خوابگاه‌های دانشجویی با زیربنای 80 هزار متر مربع و پیشرفت فیزیکی 50 درصد.
  • فاز چهارم: شروع عملیات ساختمانی بیمارستان 1000 تختخوابی و فوق تخصصی سرطان جنوب با زیربنای 80 هزار مترمربع از طریق (وقف جمعی) خیرین بزرگوار.