عنوان بخش: جراحی زنان

 

معرفی بخش و تعداد تخت:

بخش شامل 9 اتاق می باشد که یک اتاق یک تخته و یک اتاق 4 تخته و سایر اتاق ها به صورت دو تخته در اختیار بیماران قرار می گیرد. در این بخش بیماران جراحی زنان و اسکجول های سزارین و مادران پس از سزارین و زایمان طبیعی بستری می شوند.

خدمات بخش:

بخش جراحی زنان به علت حضور نوزادن، شرایط حضور نوزاد پس از زایمان را در کنار مادر میسر کرده و تمهیدات لازم را در جهت مراقبت از نوزادان فراهم کرده است.

چک تمامی کانسالت ها ی بیمارستان و هماهنگی لازم با پزشکان مربوطه جهت انجام کانسالت ها

تعداد پزشکان/پرسنل بخش:

بخش جراحی زنان شامل 8 نیرو متشکل از 4 ماما و 4 پرستار می باشد و چینش نیرو در شیفت ها بر اساس حضور یک  همکار NICU جهت مراقبت ویژه از نوزادان در هر شیفت می باشد

تعداد پزشکان این بخش شامل 9 پزشک متخصص زنان و زایمان است . اسامی پزشکان به شرح زیر است.

دکتر ادیب آرا – دکتر ارشدی-دکتر آزادی-دکتر شهریور-دکتر کاظمی-دکتر سلطانی-دکتر اسد الهی-دکتر روزی طلب-دکتر منصوری

تجهیزات بخش:

تجهیزات شامل یک عدد مانیتور پورتابل-یک عدد دستگاه ساکشن-یک عدد دستگاه دی سی شوک-یک عدد ترازو-4 عدد گیج اکسیژن-یک عدد ویلچر-دستگاه فشارخون-لارنگوسکوپ بزرگسال و اطفال-دوش برقی

چشم انداز آتی بخش:

راه اندازی بخش NICU و اتاق عمل های انتهای بخش و توسعه بخش جراحی زنان

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

با توجه به انجام مراقبت های بهینه، به بیماران و مراجعین محترم توصیه می شود بخش جراحی زنان بیمارستان ابوعلی سینا را به سایر افراد معرفی نمایند

جراحی هایی که در این بخش انجام می شود شامل:

سزارین-ترمیم جلو و پشت واژن َ ARP- هیسترکتومی واژینال TVH –هیسترکتومی شکمی TAH-کورتاژ D&C-جراحی حاملگی-خارج رحمی EP-برداشتن تخمدان ها