نام بخش: جراحی عمومی2 (VIP)

معرفی بخش:

بخش جراحی عمومی2 در طبقه پنجم بیمارستان واقع شده است و دارای 32 تخت می باشد. این بخش دارای دو اتاق 4 تخته و 3 اتاق خصوصی (یک تخت) و دو اتاق ایزوله می باشد

خدمات بخش:

خدمات قبل و بعد از جراحی، تغذیه درمانی وریدی در خصوص بیماران سرطانی. فعالیت بخش در خصوص مراقبت از بیماران سرطانی قبل و بعد از عمل جراحی می باشد. کلیه هماهنگی های پاراکلینیکی توسط بخش در داخل یا خارج از بیمارستان هماهنگ و در اسرع وقت انجام می شود. انجام ERCP، MRI، MRCP، سی تی اسکن و موارد مربوط به رادیوگرافی.

پزشکان/پرسنل بخش:

بخش جراحی عمومی2 توسط اساتید متخصص به نام های آقای دکتر نیک اقبالیان، آقای دکتر کامیاب صمیمی، آقای دکتر جمشیدی، آقای دکتر زاهدی نصب، آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر صلاحی، آقای دکتر خورشیدی، آقای دکتر تدین، آقای دکتر عابدی، آقای دکتر مجید صمیمی، آقای دکتر رنجبر و آقای دکتر کرمی راند می شود.

همچنین بخش دارای24 پرستار می باشد.

تجهیزات بخش:

بخش جراحی عمومی 2 مجهز به سرنگ پمپ، مانیتور پورتابل، ساکشن، اینفیوژن پمپ، دستگاه دی سی شوک، اتوسکوپ و لارنگوسکوپ می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

این بخش در نظر دارد با ارائه بهترین خدمات، درصد عفونت بیمارستانی در اعمال جراحی را به حداقل برساند.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

با توجه به حساس بودن بیماران و پایین بودن سطح ایمنی، طبق آموزش اولیه که در بدو ورود توسط پرستار ارائه می شود بهداشت را رعایت کنید. حتی الامکام همراه بیمار فقط یک شخص ثابت باشد. از آوردن مواد خوراکی خودداری کنید. به هیچ عنوان پتو و ملحفه از منزل به بیمارستان نیاورید.