نام بخش: جراحی مغز و اعصاب

 

معرفی بخش:

بخش جراحی مغز و اعصاب واقع در طبقه ششم، دارای 19 تخت و یک اتاق ایزوله می باشد.

خدمات بخش:

انجام عمل های مرتبط با لامینکتومی، تومور کانال نخاعی، تومور مغزی، کرانیوتومی، انواع خونریزی های مغزی شامل SDH، ICH، IVH، EDH، همچنین تنگی کانال نخاعی و جابجایی ستون مهره ها در این بخش انجام می گیرد.

پزشکان/پرسنل بخش:

بخش جراحی مغز و اعصاب توسط اساتید متخصص به نام های دکتر تقی پور، دکتر نیاکان، دکتر جمالی، دکتر صفاریان، دکتر درخشان، دکتر موسوی، دکتر خلیلی و دکتر سلطانی راند می شود.

همچنین بخش دارای 9 پرستار می باشد.

تجهیزات بخش:

بخش جراحی مغز و اعصابمجهز به مانیتور، دی سی شوک، ساکشن مرکزی، فشارسنج و مانومتر اکسیژن درمانی می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

این بخش در نظر دارد بخش آی سی یو مغز و اعصاب را در آینده نه چندان دور تجهیز و آماده خدمت رسانی به بیماران نماید.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

رعایت بهداشت دست و پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی، حفظ خونسردی و آرامش و امیددهی به بیمار، رعایت نظم و عدم ایجاد هرج و مرج و ارتباط گیری موثر با پرستار در راستای ارتقای مراقبت از بیمار.