ارسال شده در تاریخ : 13 , اسفند , 1399    اشتراک گذاری مطلب :

امروزه عواملي چون بزرگ شدن سازمان ها، پيچيدگي ساختار و فعاليتهاي آنها، افزايش متغيرهاي محيطي تاثيرگذار و …مديران را ناگـزير كرده است براي انجام بهتر وظايف و اداره موثر سازمان، از ساير اعضا كمك بگيرند. بدين منظور، مديران معمولاً جلساتي را تشكيل ميدهند و با همفكري و تعامل درمورد موضوعهاي مطرح شده به تبادل اطلاعات ميپردازند يا تصميماتي را به صورت گروهي اتخاذ ميكنند. تشكيل جلسات نه تنها منجر به تبادل اطلاعات و اتخاذ تصميمات مطلوب ميشود بلكه تا اندازه زيادي به بهبود ارتباطات و درك متقابل واحدها از همديگر نيز كمك ميكند.

در همین راستا جلسات بسیار منظمی در مجموعه ابوعلی سینا تشکیل و علاوه بر تبادل نقطه نظرات ،مصوباتی را به همراه دارد که مسئولین مربوطه در طی جلسات آینده به توضیحاتی در خصوص میزان پیشبرد مصوبات می پردازند و در این میان در خصوص موانع احتمالی تصمصم گیری می شود و این روند تا حصول نتیجه و آغاز دستورالعما های بعدی ادامه پیدا می کند.

با توجه به گستردگی مجموعه ابوعلی سینا و تعدد مسایل موجود ،تشکیل جلسات مدیریتی گام بلندی در پیمودن مسیر رسیدن به سیاست های کلان مجموعه و ایجاد نشاط سازمانی است.

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :
می توانید از تگ های html زیر نیز استفاده کنید :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
No comments yet