عنوان واحد: حفاظت فیزیکی

معرفی واحد:

واحد حفاظت فیزیکی یکی از ارکان مهم هر دستگاه و یا سازمان می باشد که وظیفه آن نظارت و حفاظت از کل مجموعه است.

خدمات واحد:

برقراری نظم و آرامش، حفاظت از اموال، حفاظت پرسنلی، حفاظت از اماکن و مکانهای مهم و حیاتی، کنترل ترددها و ثبت ورود و خروج اجناس کل مجموعه بیمارستانی و کارگاهی، آموزش پرسنل حفاظت فیزیکی و حل و فصل مشکلات احتمالی درون واحد و برون واحدی از وظایف این واحد است.

تعداد پرسنل:

114 نفر

چشم انداز آتی واحد:

حفاظت فیزیکی در عرصه های مختلف همواره جهت دستیابی به رویکردهای عمده از جمله حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی و نیز انجام اقدامات موثر جهت حفاظت همه جانبه از منابع انسانی و مالی، تلاش و برنامه ریزیهای مدون می نماید.

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

حفظ آرامش و خونسردی در مواقع بحرانی، رعایت قوانین بیمارستان، حفظ شأن و منزلت بیمارستان و مراقبت و حفاظت از وسایل شخصی.