نام بخش: داخلی و جراحی قلب

خدمات بخش:

ارائه خدمات درمانی به بیماران با مشکلات قلبی اعم از مشکلات ضربان قلب، مراقبت از بیماران پس از انجام عمل جراحی قلب، آنژیوگرافی قلب و عروق،کارگذاری انواع پیس میکرها و همچنین در صورت نیاز به ارائه خدمات پایش قلبی به بیماران سایر بخش ها و اتاق عمل، بیماران به این بخش منتقل می شوند.

پزشکان بخش:

بخش داخلی و جراحی قلب توسط اساتید متخصص قلب و عروق اعم از آقای دکتر مسعود شفیعی راند می شود.

تجهیزات بخش:

بخش داخلی و جراحی قلبمجهز به مانیتور، دستگاه پیس میکر، دی سی شوک، سرنگ پمپ و اینفیوژن پمپ می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

ارائه مراقبت مستمر و با کیفیت قلبی و عروقی به بیماران و توسعه بخش داخلی و جراحی قلب با همکاری مسئولین و پرسنل بخش.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

لطفاً از ازدحام در بخش اکیداً خودداری و به توصیه پزشکان و پرستاران توجه نمایید.