نام بخش: ریه و جراحی توراکس

معرفی بخش:

این بخش در طبقه پنجم بیمارستان بوده و دارای 9 اتاق و 18 تخت می باشد.

بخش ریه و جراحی توراکس توسط فوق تخصص ریه و فوق تخصص جراحی توراکس به صورت روزانه راند می گردد. در این بخش بیماران داخلی ریه توسط فوق تخصص ریه و بیماران نیازمند به جراحی ریه توسط فوق تخصص جراحی توراکس بستری، راند و پس از عمل به این بخش منتقل می گردد.

خدمات بخش:

بیماران نیازمند جراحی مختلف در حوزه قفسه سینه و اقدامات تشخیصی از قبیل برونکوسکوپ، EBUS، Medical Thoracoscopy، VATS، توراکوتومی و سایر عمل های جراحی و بیماران مختلف تنفسی جهت اقدامات تشخیصی و درمانی در این بخش بستری می گردند. همچنین کاتر پلور تحت گاید سونوگرافی نیز در بخش ریه انجام می شود.

پزشکان/پرسنل بخش:

بخش ریه و جراحی توراکستوسط اساتید متخصص به نام های آقای دکتر پرویز مردانی، آقای دکتر طهمورث نیکنام راند می شود.

همچنین بخش دارای 24 پرسنل، شامل 18 پرستار می باشد.

تجهیزات بخش:

بخش ریه و جراحی توراکس مجهز به مانیتور، ساکشن، گیج اکسیژن، دستگاه دی سی شوک، دستگاه فشار خون پورتابل، سرنگ پمپ و دستگاه non-invasive(یا by-BIPAP) ونبولایزر می باشد.

چشم انداز آتی بخش:

این بخش در نظر دارد با بالا بردن ارتقا سطح مراقبتی و کیفی بیماران و آموزش های تخصصی به پرستاران بتواند در آینده نه چندان دور عمل پیوند ریه را انجام دهد.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

به علت حساس بودن بخش و نیاز بیماران به آرامش، استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشد. حضور یک همراه بر بالین بیمارانی که نیاز به سطح بالای مراقبتی ندارند کافی می باشد.