عنوان بخش: زایشگاه

 

معرفی بخش و تعداد تخت:

بخش زایشگاه از اردیبهشت 97 شروع به کار نموده است و دارای 3 تخت تحت نظر و 3 اتاق LDR و یک اتاق معاینه می باشد

 

خدمات بخش:انجام زایمان طبیعی-انجام سقط های قانونی-آماده نمودن بیمارانی که نیاز به سزارین دارند-موارد اورژانس مامایی و زنان

 

تعداد پزشکان/پرسنل:

1-خانم دکتر مریم ادیب آرا-مسئول علمی زایشگاه

2-خانم دکتر سروگل شهریور-متخصص زنان

3-خانم دکتر مریم سلطانی

4-خانم دکتر محبوبه کاظمی

5-خانم دکتر ماندانا روزیطلب

6-خانم دکتر الهام ارشدی

7-خانم دکتر غزل آزادی

8-خانم دکتر زهرا اسدالهی دباغ

 

تجهیزات بخش:

بخش- هر LDR مجهز به مانیتور قلب جنینی و مادری-تخت احیا نوزاد-ترازوی دیجیتال نوزاد و مادر-دسنگاه سونوگرافی-هارت مانیتورینگ جهت مادر

چشم انداز آتی بخش:

با راه اندازی بخش IVF در آینده نزدیک بخش توسعه می یابد.

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

با شرکت در کلاس های آموزشی زایمان فیزیولوژیک و آشنایی با روند زایمان، اشتیاق مادران باردار با انجام زایمان طبیعی بیشتر می شود.