سعید سهرابی در سال 1381 و در سن 12 سالگی دچار نارسایی کلیه شد.

پس از حدود ٧ الی ٨ ماه، کلیه اهدایی از پدر دریافت شد و عمل پیوند کلیه توسط تیم پیوند شیراز به سرپرستی دکتر ملک حسینی انجام شد.

بعد از گذشت يك سال از پيوند عضو،محمدهاديخوشنودي،از دوستان وی كهخودشهمپيوندكليه شدهبودباوی تماس گرفت و از این طريق با انجمن حمايت از بيماران كليوي و تيمهاي ورزشي مخصوص ورزشكاران خاص و پيوند اعضا آشنا شد.

سهرابی تا قبل از انجام عمل پيوند رشته ورزشی خاصي را دنبال نميكرد و تا مدت زيادي هم بخاطر پيوند عضو از دويدن و ورزش كردن امتناع می ورزید. اما بعد از مدتی با اخذ اولين مدال مسابقات كشوري در رشته دو میدانی،زیر نظر آقاي حاج جانعلي رفيعي (قهرمان مسابقات پنجگانه ارتشهاي جهان) این ورزش را به صورت حرفه ای ادامه داد.

دستاوردهای ورزشی:

 • عضو تيم ملي پيوند اعضاي جمهوري اسلامي ايران (دو ميداني)
 • رييس كميته ورزش پيوند اعضاي استان فارس
 • ١٦سال عضويت تيم ملي پيوند اعضا
 • دارنده مدال طلا مسابقات جهانی دو میدانی، پیوند اعضا، تایلند، 2007
 • دارنده مدال طلا مسابقات آسیایی دو میدانی، پیوند اعضا، کویت، 2008
 • دارنده مدال نقره مسابقات آسیایی دو میدانی، پیوند اعضا، کویت، 2008
 • دارنده مدال طلای مسابقات جهانی دو میدانی، پیوند اعضا، سوئد، 2011
 • دارنده مدال طلای مسابقات جهانی دو میدانی، پیوند اعضا، آفریقای جنوبی، 2013
 • دارنده مدال نقره مسابقات جهانی دو میدانی، پیوند اعضا، آفریقای جنوبی، 2013
 • دارنده مدال طلای مسابقات آسیایی دو میدانی، پیوند اعضا، کویت، 2014
 • دارنده مدال طلای مسابقات آسيايي، تركيه، ٢٠١٤
 • دارنده مدال طلا و برنز مسابقات جهاني، آرژانتين، ٢٠١٥