ساعت کار آزمایشگاه چگونه است و چه نوع آزمایشاتی صورت می گیرد؟

صبح ها علاوه بر آزمایشات بیمارستان تمامی آزمایشات OPD انجام می شود. روز های تعطیل فقط آزمایشات بیماران پیوندی و افرادی که عمل جراحی دارند، آزمایشات بخش ها و موارد اورژانسی انجام می شود. عصر و شب آزمایشات روتین بخش ها طبق هماهنگی، بیماران سرپایی اورژانسی و بیماران پیوندی انجام خواهد شد.

جواب دهی آزمایشات به چه صورت است؟

جوابدهی به صورت روزانه است که از ساعت 2 بعداز ظهر آماده تحویل است. جواب  آزمایشات اورژانسی 3 ساعت بعد از نمونه گیری آماده می شود (در شرایط نرمال). 24 ساعت تا 72 ساعت بصورت نرمال و برخی کشت ها تا حصول نتیجه (گاها 6 روز) طول می کشد.

جهت انجام آزمایش برای اتباع خارجی چه مدارکی لازم است؟

پاسپورت یا کارت آزمایش باید همراه بیمار وجود داشته باشد.

آزمایشگاه با چه بیمه هایی قرارداد دارد؟

شرکت نفت، سلامت، ارتش و تامین اجتماعی

چقدر طول می کشد جواب آزمایش انجام شده از بیماران اورژانسی آماده شود؟

حداقل 1 ساعت و حداکثر 3 ساعت بسته به نوع آزمایش متغیر است.