ساعت کار واحد آنژیوگرافی به چه صورت است؟

ساعت کار از 7 تا 14 اما پرسنل پرستاری و رادیولوژی تا زمانی که آخرین بیمار داخل بخش باشد حضور دارند اما لازم به ذکر است که پذیرش تنها تا ساعت 14 انجام می شود.

آیا پذیرش به صورت تلفنی امکان پذیر است؟

خیر پذیرش فقط حضوری می باشد.

آیا امکان تغییر نوبت وجود دارد؟

بله در صورت صلاحدید پزشک و مسئول بخش این امکان وجود دارد.

آیا برای آنژیوگرافی آمادگی خاصی نیاز است؟

بله لطفا به قسمت آموزش مراجعه شود.

جهت انجام آنژیوگرافی چه مدارکی را باید به همراه بیاوریم؟

جواب آزمایشات، نوار قلب، اکو، تست ورزش، شرح عمل قبلی (قلب)

آیا ایام تعطیل واحد آنژیوگرافی خدمت رسانی می کند؟

خیر فقط در صورت اورژانسی بودن انجام می شود.

جواب آنژیوگرافی چند ساعت یا چند روز بعد از انجام آنژیوگرافی آماده می شود؟

بلافاصله بعد از عمل آماده است.