• آیا بردن گل به بخش های بستری مجاز می باشد؟

خیر بردن گل های طبیعی و شیرینی به بخش های بستری ممنوع می باشد اما گل مصنوعی بلامانع می باشد.

  • ملاقات بخش های ویژه به چه صورت است؟

بخش های ICU و CCU ساعات 15 تا 16 و PITU، LITU و PITU از ساعت 15 تا 15:15حداکثر 15 دقیقه.

  • آیا امکان حضور همراه در بخش در ساعات غیر ملاقات آزاد می باشد؟

بله فقط بخش های ویژه همراه نمی خواهد.

  • آیا همار بیماری که شب در بیمارستان بستری شده است می تواند با بیمار باشد؟

بله.

  • ساعات ملاقات بیماران در بیمارستان چگونه است؟

روز های فرد و ایام تعطیل رسمی از ساعت 15 الی 16 می باشد.