• چه مواردی شامل هتلینگ می شود؟

دستکش لاتکس، انواع سرنگ ها، انواع چسب ها، گاز، باند، زیر انداز، پد الکلی، سر سوزن، اسپری الکل، بتادین، رو کفشی و ساولون.

  • آیا برای بیماران خاص تحت پوشش بیمه سلامت، دارو ها با بیمه حساب می شود؟

بله این داروخانه جزو چهار دارو خانه در سطح شهر هست که در آن دارو های خاص این بیمه شدگان با بیمه حساب می شود.

  • بیماران خاص چه بیمارانی می باشد؟

بیماران MS، دیالیزی و پیوند کلیه و …

  • آیا داروخانه به سایر بیماران بجز بیماران بیمارستان نیز خدمات ارائه می دهد؟

بله

  • آیا رزرو دارو با تماس تلفنی امکان پذیر است؟

خیر

  • آیا داروخانه به صورت 24 ساعت به بیماران OPDخدمات ارائه می دهد؟

بله