• ساعت کار واحد پاتولوژی به چه صورت است؟

به صورت 24 ساعته آماده پذیرش نمونه ها می باشد. روز های تعطیل رسمی واحد تعطیل می باشد. جواب دهی از 7:30 تا 13:30

  • چه مدت طول می کشد تا جواب نمونه آزمایش داده شود؟

بسته به نوع نمونه از یک هفته تا 25 روز متغیر می باشد.

  • آیا نمونه هایی غیر از نمونه های بیماران بستری پذیرش می شود؟

بله

  • آیا جهت گرفتن نمونه باید هزینه ای جدا بر هزینه های بیمارستان پرداخت شود؟

بله، واحد پاتولوژی تحت پوشش بیمه نمی باشد.

  • مدارک مورد نیاز پذیرش در این واحد شامل چه مواردی است؟

دفترچه، کارت شناسایی، سونوگرافی، CT-Scan، مدارک پزشکی بیمار OPD

  • آیا تحویل نمونه امکان پذیر است؟

بله، با دادن کارت شناسایی امکان تحویل نمونه وجود دارد.