معرفی مرکز

 • مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء شیراز یکی از مراکز فعال در زمینه پیوند کبد، پانکراس، کلیه و مغز استخوان است.
 • این مرکز با هدف بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران پیوندی در ابتدا با بخش پیوند اعضاء بیمارستان نمازی از سال 1381 و سپس در ارتباط پیوسته با “بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا”فعالیت خود را آغاز کرده است.
 • در طی این مدت تا کنون بیش از 600 مقاله در ژورنال های معتبر خارجی به چاپ رسیده و تعداد قابل توجهی طرح پژوهشی در حال انجام است.

محورهای فعالیت مرکز

 • استفاده از روش سلول درمانی به عنوان روشی جدید جهت درمان بیماران نارسایی حاد کبدی، دیابت وغیره.
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل ایمنوهیستو شیمی-ایمنوهستوشیمی،CMV Antigenemia ،Real time PCR for BK and CMV 
 • ارائه غشاء آمنیون به عنوان پانسمان بیولوژیک جهت بیماران چشمی، گوش و حلق و بینی، زخم بستر
 • ایجاد جاذبه و فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی
 • انجام طرح کوهورت کودکان سیروتیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • پرورش نیروهای مورد نیاز برای توسعه تحقیقات و فناوری در جهت کمک به بیماران پیوندی به صورت دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ( در زمینه تکنیک های مختلف پیشرفته تحقیقاتی آزمایشگاهی )
 • جذب نیروهای طرحی و نظام وظیفه

موفقیت ها

 • کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1396
 • کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1395
 • کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
 • کسب رتبه یازدهم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
 • کسب رتبه سوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر گرامی زاده
 • کسب رتبه دوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر نگار آذرپیرا
 • کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1392
 • کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1391
 • کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1390
 • کسب رتبه سوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1389
 • کسب عناوین پژوهشگر برگزیده و پژوهشگر برتر (رتبه های اول، دوم و سوم) دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات در سال های 1389، 1390، 1391، 1392

اطلاعات تماس:

مركز تحقيقات پیوند و ترمیم اعضاء-دانشگاه علوم پزشكی شيراز

فکس:

36281529-071

36473954-071

تلفن:

36125861-071
کد پستی:

7193711351

Email: [email protected]