مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء شیراز یکی از مراکز فعال در زمینه پیوندکبد،پانکراس،کلیه و مغزاستخوان است.

این مرکز با هدف بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران پیوندی از سال 1381  فعالیت خود را آغاز کرده است.در طی این مدت تا کنون بیش از 600 مقاله در ژورنالهای معتبرخارجی به چاپ رسیده و تعداد قابل توجهی طرحپ ژوهشی درحال انجام است.

 

خدمات:

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت کلیه امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقاء رتبه پژوهشی بیمارستان
 • مدیریت و نظارت بر توسعه و بهبود زیرساخت های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش
 • ایجاد ساختار لازم جهت شرکت فعال اعضاء هیات علمی در فعالیت­های پژوهشی
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی در جهت هدایت و حمایت پروژه­های تحصیلات تکمیلي
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات اعضاء هیات علمی
 • سیاستگذاریو برنامه ریزی به جهت افزایش بهره­وری آزمایشگاه­های تحقیقاتی و پژوهشی
 • مدیریت و نظارت بر طرح­های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه های مورد نیاز و کليدي کشور
 • حمایت و توسعه زمینه­های پژوهشی ویژه بیمارستان در جهت ارتقاء مرجعیت علمی بیمارستان
 • تدوین آئین ­نامه ­ها و دستورالعمل ­­ها جهت اجرای سیاست­های پژوهشی
 • تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط
 • برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی برای اعضاء هئیت علمی و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی
 • همکاری و اجرای مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از برنامه های Excel & SPSS جهت تدوین پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 • تهیه و نگهداری CV کلیه اعضای هئیت علمی در بانک اطلاعات مرکز
 • امور مربوط به شورای HSR
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات و  ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها
 • تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در بیمارستان
 • ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.