مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضاء شیراز یکی از مراکز فعال در زمینه پیوند کبد، پانکراس، کلیه و مغز استخوان است.

این مرکز با هدف بالا بردن سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران پیوندی از سال 1381  فعالیت خود را آغاز کرده است.در طی این مدت تا کنون بیش از 600 مقاله در ژورنال های معتبر خارجی به چاپ رسیده و تعداد قابل توجهی طرح پژوهشی در حال انجام است.

-اولویت های پژوهشی

سلول درمانی (هپاتوسیت، سلول بتا، کراتینوسیت، سلولهای بنیادی) در جهت درمان بیماران کبدی و گوارشی، دیابت، سوختگی، استخوان و مفاصل

استفاده از طب بازساختی و مهندسی بافت به منظور تولید بافت کبد و پوست و پانکراس و…

مطالعه  و تحقیق در جنبه های گوناگون پاتولوژی، میکروب شناسی، بالینی، ایمونولوژی و ژنتیک مولکولی با اولویت حل مشکلات بیماران پیوندی

ایمونوتراپی در درمان بیماران پیوندی و ایجاد Tolerance

-امکانات

آزمایشگاه کشت سلولی انسانی

آزمایشگاه کشت سلولی حیوانی

آزمایشگاه کشت سلولی ویروسی

آزمایشگاه مولکولی

-فعالیت های مرکز

1-استفاده از روش سلول درمانی به عنوان روشی جدید جهت درمان بیماران نارسایی حاد کبدی، دیابت و غیره.

2-ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل ایمنوهیستو شیمی-ایمنوهستوشیمی،CMV Antigenemia ،Real time PCR for BK and CMV 

3-ارائه غشاء آمنیون به عنوان پانسمان بیولوژیک جهت بیماران چشمی، گوش و حلق و بینی، زخم بستر

4-ایجاد جاذبه و فراهم کردن تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام طرحهای تحقیقاتی

5-انجام طرح کوهورت کودکان سیروتیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6-پرورش نیروهای مورد نیاز برای توسعه تحقیقات و فناوری در جهت کمک به بیماران پیوندی به صورت دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ( در زمینه تکنیک های مختلف پیشرفته تحقیقاتی آزمایشگاهی )

 

-موفقیت ها

1- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1396
2- کسب رتبه اول در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1395
3- کسب رتبه سوم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
4- کسب رتبه یازدهم در بین مراکز تحقیقاتی با بودجه مستقل در سال 1394
5- کسب رتبه سوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر گرامی زاده

6-کسب رتبه دوم محققین گروه تخصصی علوم بالینی جشنواره پزشکی رازی در سال 1392 توسط سرکار خانم دکتر نگار آذرپیرا
7-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1392
8-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1391
9-کسب رتبه دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1390
10-کسب رتبه سوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1389
11-کسب عناوین پژوهشگر برگزیده و پژوهشگر برتر (رتبه های اول، دوم و سوم) دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات در سال های 1389، 1390، 1391، 1392

%MCEPASTEBIN%