مرکز خیریه همودیالیز حاج رضا ابراهیمی با ظرفیت 80 تخت همودیالیز که به صورت همزمان آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد در سال 01/10/1386افتتاح گردید. هدف از ایجاد این مرکز، ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن به بیماران کلیوی می باشد که کلیه این خدمات اعم از سرویس ایاب و ذهاب، سلف سرویس و آزمایشات بیماران در مرکز، به صورت کاملاً رایگان در اختیار بیماران می باشد.

مرکز خیریه همودیالیز حاج رضا ابراهیمی دارای 5 بخش و هر بخش دارای 16 تخت بیمار می باشد که تمامی بخش ها از سیستم ساکشن و اکسیژن مرکزی برخوردارند.

مرکز خیریه همودیالیز خیریه حاج رضا ابراهیمی واقع در شهر صدرا، در زمینی به وسعت 5000 متر مربع با اسکلت فلزی 4 طبقه و با همت عالی آقای حاج رضا ابراهیمی و کمک سایر نیکوکاران و هیأت امناء مرکز ، در سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز دیالیز خاورمیانه به بهره برداری رسید .

ساختمان این مرکز در چهار طبقه بنا شده است که طبقه آخر آن مربوط به قسمت اداری و مابقی شامل پنج بخش همودیالیز می باشد که هر بخش با یک اتاق ایزوله (جهت بیماران HBS+) دارای شانزده تخت بیمار است. به همراه هر تخت دیالیز یک دستگاه همودیالیز با برند فرزنیوس نیز موجود می باشد.

هماکنون تعداد پنج بخش این مرکز در دو شیفت روزانه و یک بخش در سه شیفت شبانه روزی فعال است، همچنین روزانه بیماران جدیدی جهت ثبت نام مراجعه می نمایند.

در هر شیفت کاری، یک پزشک مقیم در این مرکز حضور فعال دارد و هر روز تمامی بیماران توسط اساتید نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  تحت معاینه و درمان قرار می گیرند. قابل ذکر است که این مرکز با تجهیزات پیشرفته پزشکی، تمامی خدمات درمان، دارو، غذا و رفت و آمد بیماران در سه شیفت را بطور رایگان بعهده گرفته است ایااب و ذهاب بیماران در سه شیفت به عهده مرکز و به صورت رایگان انجام می گیرد. لازم به ذکر است که کلیه مخارج این مرکز به عهده خیر بزرگوار، حاج رضا ابراهیمی می باشد.