آدرس سازمانی مرکز در مقالات و منابع علمی:

فارسی: مرکز پیوند شیراز، بیمارستان ابوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

English: Shiraz Transplant Center, Abu-Ali Sina Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

معرفی معاونت پژوهشی

یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه ها و نهادهای آموزشی توجه به امر پژوهش و هدفمند نمودن فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی می باشد.فناوری های نوین امروزی که موجب ارتقاء کمی و کیفی زندگی بشر شده است مدیون تلاش پژوهشگران، محققان، مخترعان و اندیشمندان علمی و فرهنگی می باشد. هدف از ایجاد حوزه های پژوهشی در دانشگاه ها و واحدهای زیر مجموعه آن ، کمک به ارتقاء سطح علمی و فرهنگی موسسات آموزش عالی در عرصه های ملی و بین المللی با ایجاد بستری مناسب برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی می باشد.معاونت پژوهشي مرکز، مسئول کليه امور پژوهشي و تحقيقات مرکز مي باشد. اين معاونت وظيفه نظارت بر کليه فعاليتهاي پژوهشي را دارد. معاونت پژوهشی با تنظیم سیاستهای پژوهشی و تحقیقاتی و اجرای راهکارهای مختلف تلاش می نماید تا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان و کارکنان با تلاش مضاعف به انجام تحقیقات کاربردی قابل رقابت و با توجه به نیازهای پزشکی کشور اقدام نمایند. معاونت پژوهشی با همکاری تمام اعضاء هیات علمی و دانشجویان ، تلاش برنامه ریزی شده ای برای هدایت و حمایت دانشجویان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های علمی و پژوهشی به عمل می آورد.

خدمات معاونت پژوهشی

 

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت کلیه امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقاء رتبه پژوهشی بیمارستان
 • مدیریت و نظارت بر توسعه و بهبود زیرساخت های مناسب جهت تولید علم و گسترش پژوهش
 • ایجاد ساختار لازم جهت شرکت فعال اعضاء هیات علمی در فعالیت­های پژوهشی
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی در جهت هدایت و حمایت پروژه­های تحصیلات تکمیلي
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی به جهت ارتقاء کمی و کیفی مقالات اعضاء هیات علمی
 • سیاستگذاریو برنامه ریزی به جهت افزایش بهره­وری آزمایشگاه­های تحقیقاتی و پژوهشی
 • مدیریت و نظارت بر طرح­های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه های مورد نیاز و کليدي کشور  
 • حمایت و توسعه زمینه­های پژوهشی ویژه بیمارستان در جهت ارتقاء مرجعیت علمی بیمارستان
 • تدوین آئین ­نامه ­ها و دستورالعمل ­­ها جهت اجرای سیاست­های پژوهشی
 • تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط
 • برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی برای اعضاء هئیت علمی و دستیاران فوق تخصصی و تخصصی
 • همکاری و اجرای مشاوره های آماری، تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از برنامه های Excel & SPSS جهت تدوین پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 • تهیه و نگهداری CV کلیه اعضای هئیت علمی در بانک اطلاعات مرکز
 • امور مربوط به شورای HSR
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات و  ارسال نامه های کارشناسان طرح ها و مجریان و پیگیری آنها
 • تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در بیمارستان
 • ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.