عنوان واحد: اقتصاد سلامت

مسئول واحد: آقای سلیمانی

تلفن مستقیم: 33441260-71-98+

موقعیت در بیمارستان: طبقه دوم

معرفی واحد:

این واحد وظیفه تعرفه گذاری و نظارت بر صحت پرونده بالینی و مالی و همچنین رسیدگی به اسناد بیمه ای را بر عهده دارد.

خدمات واحد:

  • آموزش پرسنل پرستاری و مامایی
  • مکانیزه کردن خدمات اعلامی توسط دانشگاه و وزارت خانه
  • انتقال دانش و فناوری روز بیمه ای و اقتصادی به کارشناسان
  • تحلیل داده های جمع آوری شده جهت ارزیابی و رسیدن به یک فرایند صحیح و دقیق و سریع

تعداد پرسنل:

14 نفر

چشم انداز آتی واحد:

با چشم اندازی یک ساله، آموزش های لازم جهت ثبت اطلاعات و بررسی و نظارت توسط تمام پرسنل دخیل در سیر بیماری یک بیمار انجام گیرد.

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

  • صبر و بردباری بیشتر جهت کمک در خدمات رسانی همکاران پذیرش و ترخیص
  • حفظ آرامش در صورت داشتن بیمار اعزامی و فوتی