نام واحد:  برونکوسکوپی

رئیس واحد: آقای دکتر طهمورث نیکنام

موقعیت مکانی: اتاق عمل طبقه سوم

معرفی واحد:

واحد برونکوسکوپی به صورت یک واحد مجزا و مستقل در اتاق عمل طبقه سوم مستقر بوده و دارای دستگاههای پیشرفته برونکوسکوپ اولیمپوس190، دستگاه EBUS جهت نمونه برداری از توده ها و غدد لنفاوی مدیاستین، دستگاه کوتر و APC جهت اقدامات درمانی می باشد. در حوزه برونکوسکوپی، دستگاه مدیکال توراکوسکوپ جهت نمونه برداری از ضایعات پرده جنب در موارد افیوژن پلور به دلایل نامشخص می باشد. برونکوسکوپی تشخیصی و درمانی به صورت روتین، سه روز در هفته در واحد برونکوسکوپی انجام می شود. واحد برونکوسکوپی مجهز به سیستم مانیتورینگ دقیق قلبی، ریوی، دستگاه بیهوشی و با حضور همکاران متخصص بیهوشی در شرایط کاملاً استاندارد انجام می گردد. در شرایط خاص بیماران نیازمند به بخش مراقبت های ویژه به این بخش منتقل می گردند.