عنوان واحد: روابط عمومی

مسئول واحد: آقای حیدری

تلفن مستقیم: 33441249-71-98+

موقعیت در بیمارستان: طبقه دوم

معرفی واحد:

واحد روابط عمومی به عنوان رابط میان سازمان و مجموعه های برون سازمانی نقشی تعیین کننده در معرفی یک سازمان و پیشبرد اهداف متعالی مجموعه با ابزار معرفی صحیح به جوامع هدف دارد. روابط عمومی به عنوان آینه تمام نمای یک مجموعه، بازتاب ظاهری عملکرد یک سازمان می باشد.

خدمات واحد:

اطلاع رسانی رسمی فعالیت های سازمان، برگزاری جشنواره ها، کنفرانس های علمی، نشست های خبری مورد نظر واحدها، تلاش در جهت دستیابی به سطح رفاهی مطلوب جهت پرسنل و ارتقا سطح روحی و روانی محیط کار، تلاش در جهت ارتباط صحیح و مستمر مدیران و پرسنل در جهت اهداف سازمانی.

چشم انداز آتی واحد:

قرار گرفتن در سطوح عالی استانداردهای روابط عمومی مطابق شاخص های مورد تایید وزارت بهداشت، گسترش فعالیت های سازمانی و برون سازمانی واحد روابط عمومی، حضور فعال در بحث روابط عمومی الکترونیک و توسعه زیرساخت های مرتبط، تلاش در جهت معرفی هر چه بهتر سازمان به جوامع هدف مطابق سیاست های کلان مجموعه.

توصیه های واحد به مراجعین محترم:

با توجه به اینکه تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی و دریافت اخبار و اطلاعات مورد نیاز هر سازمان، واحد روابط عمومی می باشد توصیه می گردد که فارغ از توجه به هرگونه شایعات و راهنمایی های عامیانه، مراجعین محترم اطلاعات مورد نیاز خود را فقط از مجرای رسمی روابط عمومی دریافت نمایند.