عنوان واحد: منابع انسانی (دبیرخانه، کارگزینی و..)

معرفی واحد:

منابع انسانی ماهر، کارآمد و متعهد پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور و جامعه محسوب می شود. نگاهی به آمارهای تولید ثروت در کشورهای پیشرفته نشان دهنده ی نقش تعیین کننده منابع انسانی در تولید، حفظ و گسترش ثروت ملی این دست از جوامع می باشد.

واحد منابع انسانی بیمارستان ابوعلی سینا از تاریخ 01/03/1396 با تعداد 300 نفر و اکنون با تعداد 1370 نفر نیروی شاغل در بیمارستان به منظور دستیابی به اهداف زیر شروع به فعالیت نموده است:

 • شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی و همسوسازی کارکنان با فرهنگ سازمان
 • تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
 • مدیریت فرآیند جذب نیروی انسانی، گزینش و استخدام و تثبیت آن در سازمان
 • استقرار و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی
 • آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان

خدمات واحد:

 • تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان
 • تهیه و تدوین چارت سازمانی
 • نظارت بر حسن انجام امور واحدهای کارگزینی، دبیرخانه و ایجاد هماهنگی در اجرای امور مربوط به این واحدها
 • آموزش به واحدهای تابعه بر حسب ضرورت
 • راه اندازی و پیگیری امور اتوماسیون و نظارت بر مکاتبات اداری
 • مراقبت در اجرای مقررات انظباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به کمیته رسیدگی به شکایات
 • تهیه و بروزرسانی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان
 • پیگیری امور مربوط به معرفی کارمندان نمونه، اعطا طبقه تشویقی طبق بررسی و گزارشات
 • انجام نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست گذاری توسعه منبع انسانی
 • شرکت در جلسات حوزه های مختلف مدیریتی
 • مشارکت در برنامه اعتباربخشی منابع انسانی
 • صدور احکام پرسنلی و تهیه و تنظیم قراردادهای پرسنلی
 • محاسبه میزان ساعت اضافه کاری کارکنان و گواهی انجام کار ماهیانه جهت ارائه به امور مالی
 • بررسی، تحلیل و نظارت در خصوص کارکنان متقاضی پست های مدیریتی و صدور ابلاغ های مسئولیت پس از تایید در کمیته منابع انسانی
 • بررسی، تحلیل و نظارت بر تغییر عناوین کارکنان، فرآیند ارتقاء طبقه و احتساب مدرک تحصیلی براساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • جمع آوری، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای مربوط به امور استخدام
 • پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و غیرحضوری

تعداد پرسنل:

6 نفر

چشم انداز آتی واحد:

 • فراهم نمودن فضاي مناسب به منظور ايجاد انگيزه و استفاده بهينه از الگوها و مدل هاي مختلف برنامه ريزي منابع انساني
 • تاكيد بر امر آموزش مستمر نيروها و توسعه فرهنگ كيفيت به منظور دستيابي به اهداف سازمان
 • انجام كار تيمي و افزايش مشاركت كاركنان در فعاليت هاي گروهي و اجتماعي
 • احترام به ارزش هاي اعضاي تيم و حمايت و مباشرت افراد در تمام سطوح سازماني
 • انتخاب همكاران اصلح، كارآمد و پويا به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف نيرو
 • ايجاد ارتباط موثر با ساير افراد- بیماران- سازمان ها و نهادها به منظور بهره وري بيشتر
 • بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی