اسامی پزشکان گروه دانلود و مشاهده CV
دکتر سید علی ملک حسینی گروه جراحی  دانلود و مشاهده
دکتر حشمت الله صلاحی گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر جمشید روزبه گروه داخلی (نفرولوژی) دانلود و مشاهده
دکتر علی بهادر گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر سامان نیک اقبالیان گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر نگار آذر پیرا گروه پاتولوژی دانلود و مشاهده
دکتر نجف دهباشی قنواتی گروه داخلی (گوارش بزرگسالان) دانلود و مشاهده
دکتر مسعود شفیعی گروه قلب و عروق دانلود و مشاهده
دکتر مژگان زحمت کشان گروه داخلی (گوارش بزرگسالان) دانلود و مشاهده
دکتر محمدکاظم حسینی اصل گروه داخلی (گوارش بزرگسالان) دانلود و مشاهده
دکتر محمد حسین انبار دار گروه پاتولوژی دانلود و مشاهده
دکتر محمد باقر خسروی گروه بیهوشی دانلود و مشاهده
دکتر کورش کاظمی گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر قنبرعلی رئیس جلالی گروه داخلی (نفرولوژی) دانلود و مشاهده
دکتر علیرضا شمسایی فر گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر علیرضا راسخی گروه رادیولوژی دانلود و مشاهده
دکتر علی درخشان علمدارلو گروه داخلی (نفرولوژی)   دانلود و مشاهده
دکتر شاهرخ عزت زادگان گروه داخلی (نفرولوژی)   دانلود و مشاهده
دکتر آرش صفاریان گروه جراحی مغز و اعصاب دانلود و مشاهده
دکتر حامد نیکوپور دیلمی گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر حسام الدین اقلیمی گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر سید بصیر هاشمی گروه داخلی (گوش و حلق و بینی) دانلود و مشاهده
دکتر عبد المجید ایلون کشکولی گروه داخلی (اورولوژی) دانلود و مشاهده
دکتر مسعود دهقانی گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر مهدی صالحی پور گروه دخلی( اورولوژی) دانلود و مشاهده
دکتر میترا بصیرت نیا گروه داخلی (نفرولوژِی) دانلود و مشاهده
دکتر رضا نیک اندیش   دانلود و مشاهده
دکتر طهمورث نیک نام گروه داخلی( ریه) دانلود و مشاهده
دکتر احمد خالد سنایی گروه جراحی دانلود و مشاهده
دکتر سید محمد فیروزی فر گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه پیوند دانلود و مشاهده
دکتر علیرضا معرف گروه قلب و عروق دانلود و مشاهده
دکتر علیرضا عبدی گروه قلب و عروق دانلود و مشاهده
دکتر بیتا گرامی زاده نائینی  گروه پاتولوژی دانلود و مشاهده
دکتر محمد علی سهم الدینی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانلود و مشاهده
دکتر رامین نیک نام گروه گوارش و کبد بزرگسالان دانلود و مشاهده
دکتر رامین یعقوبی گروه ویروس شناسی دانلود و مشاهده
دکتر محمد حسین اقبال گروه بیهوشی دانلود و مشاهده
دکتر مجتبی شفیعی خانی گروه فارماکوتراپی دانلود و مشاهده