عنوان بخش: پس از پیوند کبد

 

معرفی بخش و تعداد تخت:

بخش پس از پیوند کبد شامل 19 تخت فعال جهت بیماران پس از پیوند کبد می باشد این بخش در طبقه شش واقع شده و شامل بیماران برگشتی پس از پیوند کبد است که با عفونت، زونا، افزایش آنزیم کبدی و گاها افزایش کراتین، آبسه کبدی و مشکلات گوارشی مراجعه می کنند. لازم به ذکر است که قبل از جدا شدن بخش کبد و کلیه ، بیوپسی کلیه در این بخش انجام می گرفته است.

تعداد پزشکان و معرفی اجمالی هر پزشک-تعداد پرسنل بخش

اتندینگ های جراحی:

دکتر دهقان-دکتر نکوپور-دکتر اقلیمی

اتندینگ های داخلی:

دکتر فتاحی-دکتر لنکرانی-دکتر نیک نام-دکتر تقوی

این بخش شامل 4 پزشک عمومی، 20 پرستار و 5 کمک بهیار و 1 منشی است.

تجهیزات بخش:

مانیتور پورتابل-سرنگ پمپ-پالس اکسی متری پورتابل-پالس اکسی متری رومیزی-دی سی شوک

توصیه های بخش به مراجعین محترم:

رعایت نظافت و بهداشت- صحبت نکردن همراه هان با تلفن همراه-در راهروی بخش راه نروند- بدون هماهنگی با پرستار مربوطه به بیمار دارو ندهند. در نظر داشته باشید که این بخش ملاقات ممنوع می باشد