ارسال شده در تاریخ : 29 , مهر , 1399


بهبود وضعیت بیماری استاد دکتر سید علی ملک حسینی پدر پیوند کبد ایران از بیماری کرونا کوید 19
    اشتراک گذاری مطلب :

یا ذوالجلال والاکرام

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن درزبان آفرین

خدائی که هرکز درش سربتافت

به هردرکه شد هیچ عزت نیافت

دوستان عزیز خواهران وبرادران گرامی ، اکنون که به لطف خداوندوپس ازچهارهفته گذراندن دوره ای طوفانی وعبور از مهلکه وپرتگاه نیستی مجدداً به کرانهٔ آرامش حیات قدم گذاشته ام لازم می دانم به عنوان یکی از کوچکترین اعضاء جامعهٔ خدوم پزشکی مطالبی را به عرض برسانم وصدالبته که این مطالب همان تجربهٔ گرانبهائی است که در مدت ابتلا به کرونا با تاروپود جانم لمسشان کرده ام۱-کرونا یک بیماری مهلک وبسیار خطرناک است وتنها راه مبارزه با این هیولای ویرانگر کارآزمائیهای بالینی کاملاً مستند وعلمی است وباید برای جامعهٔ دانشگاهی وبالنده وپرافتخار کشورمان این فرصت را فراهم کنیم تادرتحقیقاتی اساسی وحساب شده شرکت کنند ودست آوردهای خویش را دریک اجماع جهانی به نمایش بگذارند ۲-عزیزان همانطورکه گفتم کرونا یک فاجعهٔ بشری است ویک بیماری ویروسی بسیار پیچیده است وتنها راه شناخت آن ویافتن روش های درمانی اش فقط وفقط وفقط راه علمی است وخرافات و اوهام وباکمال تأسف شارلاتانیسم هیچگونه جایگاهی در تشخیص ودرمان این بیماری ندارد وکسانی که خواسته یا ناخواسته ،آگاهانه ویا نا آگاهانه به هرنوع خرافاتی   متوسل شوند به بشریت جفاکرده اند چون همه می دانند که خداوندگار عالم تمام عالم هستی را برپایهٔ علم برپا کرده وهرکه علم را رها کند بی تردید بازندهٔ اصلی است۳-یکی ازمهمترین عواملی که این روزها سبب مرگ گروه آسیب پذیر جامعه شده است رعایت نکردن مقررّات فاصله گذاری،استفاده نکردن ازماسک ،نشستن دست ها توسط گروه کم خطراست (من خودم هم قربانی همین سیاست غلط وندانم کاری شدم که دیگران رعایت نمی کردند) جالب است که بدانید که براساس آيهٔ ۳۲ سورهٔ مائده

اگر فردی شخصی را که روی زمین قتل وفساد نکرده باشد بکشد مثل این است که همهٔ انسان ها را کشته والبته اگر یکی را هم زنده کند مثل این است که همهٔ انسان ها را زنده کرده ، حال اگر فردی بدون تعهد درجامعه اصول پیشگیری از کرونا را رعایت نکند واین رعایت نکردنش سبب مرگ انسانی شودکه به دلیل پیری،بیماری های سیستم دفاعی و…..در اثر کرونا بمیرد

آیا این قتل نفس به حساب نمی آید؟تورا به همان خدائی که می پرستید این اصول ساده وکارساز را رعایت کنید تا هرروز شاهد این همه مرگ ومیر درکشور نباشیم۴-گرچه زبان قاصرازتشکرتوسط این حقیر سراپا تقصیراست امّا جادارد که ازتمامی آنانی که دراین روزهای سخت لحظه ای رهایم نکردند ازصمیم قلب وازتاروپودجان  تشکرنمایم ،ازوزیر محتر بهداشت ودرمان که درهمان ساعات اولیهٔ وخامت اوضاع آقای دکتر جان بابائی ودکتر شادنوش را بربالینم فرستادند ازبرادرعزیزم جناب دکترملک زاده ازاستاد دکترفاضل وسایر اعضاء انجمن پیوند اعضاء ایران ازهمکارعزیزم جناب دکترمسجدی،ازسازمان محترم نظام پزشکی ایران وفارس

ازمدیریت دانشگاه جناب آقای دکتر لطفی وهمکاران ، از تمامی دوستان وبالاخص بیمارانم درسراسرکشورکه دست ها را به دعا بلندکردند

از رئیس انجمن جهانی پیوند جناب پروفسور محمت هابرال وتمامی همکارانشان در انجمن جهانی پیوند که به شکلی مداوم نگران درمانم بودندتشکرکنم ، ازتیم عفونی دانشگاه جناب دکتر مقدمی که با دانشی مثال زدنی ودلسوزی صادقانه اش بالینم رارهانکردند، ازتیم ریه وقفسهٔ سینهٔ بیمارستان ابوعلی سینا به سرپرستی دکتر نیک نام ،ازتمامی مدیریت بیمارستان ابوعلی سینا ،ازجناب دکترایمانیه ،از تمامی پرستاران وپرسنل قهرمان وجان برکفی که برای خدمت به کرونا ایثاررابه اوج رسانده اند بی نهایت تشکرکنم۵-امّا ای خدای مهربان وای پروردگارتوانا تنها درپرتولطف ورحمت بی منتهای آن خالق هستی بود وتنها در کنف پرتو نور توبود که مشیتم را براین قراردهی که دوباره ازطوفان سهمگین بیماری کرونا به کرانهٔ عافیت وسلامت بازگردم خدایا سرتعظیم وتسلیم این بنده را مورد قبولت قراربده چون فقط خودت پذیرنده ای ولاغیر۶-

امّا سخن آخر:

دوستان عزیزم درسراسر کشور

سخاوتمندان ونیکوکاران بلندهمت ،همانطوریکه درابتدای عرایضم گفتم کرونا یک بیماری مهلک ودرمان آن بی نهایت گران است ،گاهی فقط خرج وسایل مصرفی آن مانند ماسک ،گان ،کلاه،دستکش و……سربه جهنم می گذارد علاوه براین خرج بیمارانی که کرونا گرفته اند بسیار گران وکمرشکن است واینجاست که باید خیرین دست ها را بالا بزنند وبایک یا الله گفتن دیگر این مخارج سرسام آور را تأمین کنند

بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به دلیل نیاز مبرم به تخت های کرونا براین تصمیم گرفت که تقریباً اکثریت تخت های بیمارستان را زیرپوشش بیماران کرونائی قراردهد ودراین مسیرنهایت همکاری را بادانشگاه علوم پزشکی به عمل آوردلذاشماره حسابی را که خدمتتان ارسال می کنم مخصوص جمع آوری اعانات جهت درمان کرونا دربیمارستان ابوعلی سیناست وازتک تک شما دوستان عزیزم برای این کار فوق العاده خیر درخواست کمک دارم

 

 دکتر سید علی ملک حسینی

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه تان را ارسال کنید :
می توانید از تگ های html زیر نیز استفاده کنید :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
No comments yet