چشم انداز بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا

مرکز و بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا به عنوان یکی از بیمارستان‌های بزرگ و مجهز و پیشرفته می‌باشد که در جهت تامین و ارتقای سلامت جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است. در راستای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت با استعانت از خداوند متعال، رئوس خط‌مشی کیفیت خدمات خود را بصورت زیر اعلام می‌نماید:

  • آموزش نیروهای خبره و کارآزموده در این مرکز و اعتقاد به این نیروی های انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه مرکز و بیمارستان و تلاش در جهت حفظ کرامت این سرمایه مهم؛
  • اعتقاد به اصل بیمارمداری از طریق ارائه خدمات متنوع با کیفیت بالا و قیمت قابل قبول؛
  • درک و اشاعه اهداف و خط مشی کیفیت در تمامی سطوح توسط دستیابی به اصول چهارگانه اخلاق پزشکی؛
  • ترکیب تکنولوژی نوین آموزشی و توسعه سلامت در جامعه با اخلاق پزشکی؛
  • تشکیل یک جامعه علمی فعال در بیمارستان و نقش استادان نمونه در این راستا؛
  • توسعه سلامت و تاثیرات برنامه‌های توسعه سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها؛
  • چگونگی ایجاد ارتباط صحیح با بیماران و درک احساس آن‌ها و تأثیرات درمانی این ارتباط و خطرات ناشی از این ارتباط برای پزشکان و چگونگی تبعیت بیمار از پزشک و در رفتار بیماران و ارتباط پرستار با بیمار و تاثیر نقش قانون در ارتباط پزشک و بیمار؛
  • بررسی و ارزیابی علل رضایت و نارضایتی و شکایات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و تقویت اعتماد و رازداری بیمار؛
  • تحقیقات بالینی و اختراعات و ابداعات در پزشکی و انتشار مقالات علمی؛
  • بهبود مستمر فرآیندهای خدماتی و درمانی.