شما عزیزان می توانید کمک های مالی خود را به حساب های داده شده واریز نمایید

 


اهدای پول و کمکهای مالی برای بیماران سرطانی و بیمارستان تخصصی سرطان جنوب