سوالات رایج و آنچه باید در مورد واکسن و واکسیناسیون کرونا بدانیم

بیمارستان

08,اردیبهشت,1400

ادامه نوشته ...
پیام های بهداشتی ویژه افراد مبتلا یا مشکوک به کووید 19

بیمارستان

08,اردیبهشت,1400

ادامه نوشته ...
پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های مزمن

بیمارستان

08,اردیبهشت,1400

ادامه نوشته ...
پیام مراقبت از خود در برابر بیماری کووید19 ویژه مسافران

بیمارستان

06,اردیبهشت,1400

ادامه نوشته ...
توصیه های سازمان جهانی بهداشت به روزه داران

بیمارستان

24,فروردین,1400

ادامه نوشته ...
پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های نقص سیستم ایمنی

بیمارستان

24,فروردین,1400

ادامه نوشته ...
تحقیق جدید: چای سبز دشمن کروناست

بیمارستان

11,فروردین,1400

ادامه نوشته ...
پیام خودمراقبتی در برابر بیماری کووید 19 در شرایط ابتلا به بیماری های مزمن

بیمارستان

16,دی,1399

ادامه نوشته ...