بخش های درمانی

بخش های درمانی بیمارستان ابوعلی سینا

بخش های درمانی، مقالات و نوشتارها

آنوریسم یا رگ‏برآمدگی 

آنوریسم یا رگ‏بر آمدگی 

ضعف دیواره سرخرگ بیرون زدگی و بزرگ شدن آن را به همراه دارد. آنوریسم معمولا در آئورت ایجاد می شود. سرخرگ بزرگی که در سینه و شکم به سمت پایین حرکت می کند و منشا آن از قلب است.

آنوریسم همچنین در محلی که سرخرگ ها، دیواره قلب،مغز و پاها را تغذیه می کند ایجاد می شود.

آنوریسم در قفسه سینه با درد هایی در شکم، سینه، گردن و کمر، همراه است. این دردها ممکن است تیز و ناگهانی باشند. وجود یک توده ضربان دار در شکم، بی اشتهایی ...

آخرین مطالب وبسایت

   آنوریسم یا رگ‏برآمدگی 


   هواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده


   بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونو


   تقاضای کار در بیمارستان ابوعلیهواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده (Pneumothorax)

پنوموتوراکس یا هواجنبی مانع باز شدن کامل ریه است. این عارضه به معنای وجود هوا در حفره جنب است

پنوموتوراکس ثانویه یا باز و پنوموتوراکس اولیه یا خود به خودیاز انواع مختلف آن به شمار می آیند

هوا از یک شکاف یا سوراخ به درون فضای پلور راه می یابد . آمپیم ریه، آمفیزم، آسم و آبسه و پاره شدن کیسه های هوایی کوچک گاهی علت مشخصی ندارند. این درحالی است که شکستن دنده ها به هواجنبی منجر می شود.

در نوع ثانویه پنوموتوراکس که به نوع باز اتلاق می گردد. هوا ...

بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و درمان آن

 

آلکاپتونوری یا بیماری ادرار سیاه از اختلال در آنزیم های تیروزین و فنیل آلانین ناشی می شود. این بیماری ژنتیکی است و در این بیماری فروگشت اسید هموجنسیتیک در نوزادان اتفاق نمی افتد. و این مادره وارد ادرار و خون آن ها می شود.

یکی از متابولیک های تیروزین اسید هموجنتیسیک است  در واقع می توان گفت ژن آنزیم هموجنتیستیک اسید اکسیداز دچار جهش شده است

ژن های سازنده آنزیم اسید هموجنتیسیک به صورت ناقص دریافت می شود و یک مشکل ژنتیکی به حساب می آید.

درمان در بعضی از ...