بخش های درمانی

بخش های درمانی بیمارستان ابوعلی سینا

بخش های درمانی، مقالات و نوشتارها

آنژیوم عنکبوتی (Spider angiomas) در سیروز

آنژیوم عنکبوتی

فرمی از اتساع مویرگ های سطحی و شاخه های انتهایی سیاهرگ های پوستی که به صورت نقاط قرمز رنگ خود را نشان می دهند و به اندازه نوک سنجاق می باشند. در مرکز دیده می شوند. افزایش مقدار هرمون استروژن در آنژیوم های عنکبوتی موثر است. سیروز کبدی و افزایش استروژن با آن همراه خواهند بود

درمان سیروز کبد:

با درمان سیروز، کبد آسیب دیده ترمیم نمی شود ولی پیشرفت بیماری متوقف خواهد شد و عوارض بیماری کاهش خواهد یافت.  البته روش های درمان بسته به عوارض ایجاد شده ...

آخرین مطالب وبسایت

   درباره پیوند کبد چه می دانید


   آنژیوم عنکبوتی (Spider angioma


   شواهد جدید دال بر نقش LPC-DHA


   تنبلی چشم خطرات ابتلا به آن!!!شواهد جدید دال بر نقش LPC-DHA در تکوین جنینی مغز

کلمات کلیدی:تکوین جنینی مغز،LPC-DHA-کوچک بودن جمجمه، میکروسفالی

مطالعه ی جدیدی که با سرپرستی محققین دانشگاه دوک عملیاتی شده نشان می دهد که DHA فعال با کمک MFSD2a موجود در سد مغزی نخاعی منتقل می گردد و در رشد و سلامت مغز طی تکوین مغزی نقش مهمی دارد

LPC-DHA یا همان DHA فعال شکلی از دکوزاهگزائنویک اسید DHA می باشد که متصل به لیزوفسفاتیدیل کولین چسبیده است. مطالعات مغز را به عنوان یک اندام غنی از چربی نشان می دهد. با این وجود مشخص نشده که DHA چگونه توسط مغز دریافت می شود.

اضافه وزن و ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ

سرطان کلورکتال وخطر ابتلا به آن

سرطان کلورکتال از سرطانهایی است که در راست روده یا روده بزرگ  است. این دو اندام در قسمت های پایین تر از دستگاه گوارش قراردارند. روده بزرگ درسمت راست روده قرار دارد .اگر زود تشخیص داده شود ، قابل درمان می باشد.

سرطان کلورکتال اول به صورت پولیپ (غده های خوش خیم در سطح داخلی روده بزرگ) ظاهر می شود. که پولیپ ها موجب اختلال در رشد سلول ها و ترمیم دیواره روده بزرگ خواهند شد. بیشتر این پولیپ ها خوش خیم می باشند، اما برخی از آنها سرطانی می ...