بخش های درمانی

بخش های درمانی بیمارستان ابوعلی سینا

بخش های درمانی، مقالات و نوشتارها

اکتروپیون Ectropion چشم و درمان آن

اکتروپیون Ectropion چشم و درمان آن

برگشتگی لبه پلک که معمولا پلک پایین را شامل می شود را اکتروپیون می گویند. اکتروپیون را برون چرخش و یا شتره نیز می نامند. در این عارضه مژه ها نیز به سمت بیرون چشم قرار می گیرند.

التهاب پلک شامل، تورم،درد و قرمزی و همچنین به خارج چرخیدن پلک از علائم این بیماری به شمار می روند. همچنین در اثر بیرون ریختن قطرات اشک، خشکی و سوزش چشم را خواهیم داشت

ضعیف شدن عضلات پلک و شل شدن بافت آن از شایعترین علت های اکتروپیون ...

آخرین مطالب وبسایت

   هواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده


   بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونو


   تقاضای کار در بیمارستان ابوعلی


   اسپوندیلوز (مهراک) گردن | کمرآنوریسم یا رگ‏برآمدگی 

آنوریسم یا رگ‏بر آمدگی 

ضعف دیواره سرخرگ بیرون زدگی و بزرگ شدن آن را به همراه دارد. آنوریسم معمولا در آئورت ایجاد می شود. سرخرگ بزرگی که در سینه و شکم به سمت پایین حرکت می کند و منشا آن از قلب است.

آنوریسم همچنین در محلی که سرخرگ ها، دیواره قلب،مغز و پاها را تغذیه می کند ایجاد می شود.

آنوریسم در قفسه سینه با درد هایی در شکم، سینه، گردن و کمر، همراه است. این دردها ممکن است تیز و ناگهانی باشند. وجود یک توده ضربان دار در شکم، بی اشتهایی ...

هواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده (Pneumothorax)

پنوموتوراکس یا هواجنبی مانع باز شدن کامل ریه است. این عارضه به معنای وجود هوا در حفره جنب است

پنوموتوراکس ثانویه یا باز و پنوموتوراکس اولیه یا خود به خودیاز انواع مختلف آن به شمار می آیند

هوا از یک شکاف یا سوراخ به درون فضای پلور راه می یابد . آمپیم ریه، آمفیزم، آسم و آبسه و پاره شدن کیسه های هوایی کوچک گاهی علت مشخصی ندارند. این درحالی است که شکستن دنده ها به هواجنبی منجر می شود.

در نوع ثانویه پنوموتوراکس که به نوع باز اتلاق می گردد. هوا ...