بخش های درمانی

بخش های درمانی بیمارستان ابوعلی سینا

بخش های درمانی، مقالات و نوشتارها

بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و درمان آن

 

آلکاپتونوری یا بیماری ادرار سیاه از اختلال در آنزیم های تیروزین و فنیل آلانین ناشی می شود. این بیماری ژنتیکی است و در این بیماری فروگشت اسید هموجنسیتیک در نوزادان اتفاق نمی افتد. و این مادره وارد ادرار و خون آن ها می شود.

یکی از متابولیک های تیروزین اسید هموجنتیسیک است  در واقع می توان گفت ژن آنزیم هموجنتیستیک اسید اکسیداز دچار جهش شده است

ژن های سازنده آنزیم اسید هموجنتیسیک به صورت ناقص دریافت می شود و یک مشکل ژنتیکی به حساب می آید.

درمان در بعضی از ...

آخرین مطالب وبسایت

   تشخیص انمی فانکونی


   آزبستوز | بیماری تنفسی شغلی


   آخرين يافته درباره بيماری ام ا


   تشخیص آریتمی قلبتقاضای کار در بیمارستان ابوعلی سینا

در حال حاضر بیمارستان ابوعلی سینا هیچگونه آزمون یا مصاحبه استخدامی ندارد.

لینک درخواست همکاری به دلیل رسیدن به حد مجاز برداشته شد.

 


اسپوندیلوز (مهراک) گردن | کمر چیست؟

مهراک یا اسپوندیلوز چیست؟

مهراک یا اسپوندیلوز هر نوع بیماری تخریبی مهره های ستون فقرات است. این بیماری از آسیب های غیر التهابی در ستون مهره های بدن است.

در اسپوندیلوز ضایعه های مفصلی درگیر نیستند و عبارت است از آرتریت فرسایشی مفاصل

گز گز شدن و بی حسی اندام ها در حالات پیشرفته بیماری روی می دهد و این به خاطر فشار بر ریشه اعصاب است

با تنگ شدن فاصله بین دو مهره، فشار بر ریشه عصب آسیب ریشه را در پی خواهد ...