واحد های اداری

امور اداری

امور اداری

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات سلامت

امور حقوقی

امور حقوقی

امور مالی

امور مالی

امور عمومی

امور عمومی

فرهنگی و روابط عمومی

فرهنگی و روابط عمومی

مددکاری و روانشناسی

مددکاری و روانشناسی

مدیریت HIS

مدیریت HIS

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

کارگزینی

کارگزینی

واحد های اداری بیمارستان ابوعلی سینا

واحد های اداری، مقالات و نوشتارها

مدیریت رفتار سازمانی در بیمارستان

 

این بحث‌ها از چه زمانی مطرح شده است؟

سالها پیش، دانشمندی به نام چستر بارنارد، با مطالعات و تحقیقات خود نشان داد که: «رفتار انسانها در محیط سازمان، با رفتار آنها خارج از محیط سازمان متفاوت است».

به عبارت دیگر بسیاری از ما در سازمانها، شخصیت و رفتار متفاوتی را از خود به نمایش می‌گذاریم. چستر بارنارد، همچنین تاکید داشت که در تحلیل رفتار انسانها در سازمان، نمی‌توان همه انگیزه‌های انسانها را در عوامل اقتصادی خلاصه کرد.

 

دقیقاً چه موضوعاتی ...

آخرین مطالب وبسایت

   درباره پیوند کبد چه می دانید


   آنژیوم عنکبوتی (Spider angioma


   شواهد جدید دال بر نقش LPC-DHA


   تنبلی چشم خطرات ابتلا به آن!!!شماره صفحات

1