دفتر هماهنگی پیوند

دفتر هماهنگی پیوند بیمارستان ابوعلی سینا

مقالاتی پیرامون پیوند و روش های نوین آن در پزشکی

در زمینه پیوند کبد شیراز پیشتاز است

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز گوی سبقت را از سایر دانشگاه‌ها در زمینه پیوند کبد ربوده است.

دکتر جعفریان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرپرست بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی، در این باره می‌گوید: «پیوند کبد جزو سخت‌ترین اعمال جراحی عالم پزشکی امروز است. پیوند کبد، از لحاظ آناتومیکی، یک جراحی پیچیده است. به این دلیل که کبد ۵ اتصال عروقی و صفراوی دارد. از طرفی بیماری که دچار نارسایی کبدی است، مشکل انعقادی دارد. علاوه بر این، چنین بیماری اختلال عملکرد چندین ارگان همزمان دارد. یعنی در ...

آخرین مطالب وبسایت

   درباره پیوند کبد چه می دانید


   آنژیوم عنکبوتی (Spider angioma


   شواهد جدید دال بر نقش LPC-DHA


   تنبلی چشم خطرات ابتلا به آن!!!شماره صفحات

1