واحدهای مهندسی

واحدهای مهندسی بیمارستان ابوعلی سینا

واحد های مهندسی، مقالات و نوشتارها

تجهیز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابوعلی سینا به دستگاه سی تی اسکن ۱۶۰ اسلایس توشیبا

تجهیز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابوعلی سینا به دستگاه سی تی اسکن ۱۶۰ اسلایس توشیبا (canon-toshiba) 

 

این دستگاه سی تی اسکن ۱۶۰ اسلایس ساخت شرکت توشیبا می باشد، و جهت انجام سی تی اسکن های معمولی، تخصصی و سی تی اسکن قلب و عروق استفاده میشود ، این دستگاه طی سه هفته آتی نصب و قابل بهره برداری خواهد بود. 

از قابلیت های ویژه این دستاگاه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

دستگاه low dose است یعنی بیمار دز اشعه کمی دریافت میکند.

آخرین مطالب وبسایت

   آنوریسم یا رگ‏برآمدگی 


   هواجنبی یا پنوموتوراکس فشارنده


   بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونو


   تقاضای کار در بیمارستان ابوعلیشماره صفحات

1